Jack London

Jack London

Görünüm: Liste / Tablo
Göster:
Sırala:
Ademden Önce
Jack London bu romanında çağının bilimsel verilerinden ve özellikle Spencer, Darwin ve Huxley’den yararlanarak  ilkel yaşamı ve insanın insanlaşma serüvenini acılı bir dille anlatır. Ademden Önce’de anlatılan olaylar öylesine canlı, öylesine etkilidir ki, okur zaman zaman kitabın akışına kendin..
6,00TL
Alaska Kid
”Etrafında Hiçbir haritada gösterilemeyen,  hiçbir adı olmayan, üzerleri buzla kaplı doruklar yükselmekteydi. Çevreden hiçbir yerde, vadilerin durgun havasında bir avcının kamp ateşinin dumanı, berrak  gökyüzüne  doğru yükselmiyordu. Yalnızca o, tek başına, bu geniş, bu insanı henüz t..
10,00TL
Alın Teri
Ben işçi sınıfı içinde doğdum. Coşku, hırs ve ülkü denen şeyleri çok genç yaşlarda fark ettim. Bu tutkuları dindirebilmek için çocukluk yaşamının en temel sorunu oldu. Gemilerde tayfalık, limanlarda hamallık yaptım; konserve fabrikalarında , daha fabrikalarda ve çamaşırhanelerde çalıştım; ot biçtim,..
7,00TL
Ateş Yakmak
Gerçeği gizleyip saklıyorsanız ya da herkesin tüm açıklığıyla ortaya koyamıyorsanız, gerçeğin ne olduğunu bilmiyorsunuz demektir. Ben gerçekle yüz yüze gelmek isterim. Benim öykülerim zalimse yaşamın kendisi de zalim demektir. Oysa ben yaşamı zalim değil de güçlü bulurum ve yapıtlarımda yaşamın bu..
8,00TL
Ay Vadisi
Jack London, serüvenciliğinde nasıl gözünü budaktan esirgemez bir gezginse, devrimciliğinde de kavganın ortasına atılmış bir insandı. Sosyalist Parti militanı olarak türlü görevler yaptı. Ama en büyük görevi sosyalist hareketin Demir Ökçe romanını; işçi sınıfı hareketinin Ay Vadisi romanını yazmak o..
20,00TL
Beyaz Diş
İlkel bir dünyaya kavuşmak için uygarlıktan kaçacağı yerde, insanların arasına katılmak için ormanı terk eden vahşi bir köpeğin acı, buruk, şaşılası bir yaşama tutkusuyla dolu çarpıcı öyküsüdür Beyaz Diş. Gözleme ve deneye dayanan o yalın gerçekçiliğiyle Jack London, insanın insanla ve doğayla ol..
12,00TL
Can Yoldaşı
Jack  London, Can Yoldaşı’nda insanın insanla, insanın doğayla ilişkilerini irdelemiş, değişen maddi ortama göre insanın değişime uğramasını psikolojik boyutlarıyla yansıtmıştır.Bu kitabında da Darwin’in etkileri  görülmekle birlikte, toplumbilimsel bakışın egemenliği daha belirgindir. Bu ..
7,00TL
Cinayet Şirketi
Cinayet Şirketi, eylem ve serüvenin ağır bastığı felsefi bir romandır.Gerçeküstücülükte erimeyen, ama tam anlamıyla gerçek olarak da kalmayan , inanılmaz ile yüce arasında parçalanan gerçek’in irdelediği bir roman… Jack London; Filozofluğa özenen aydın bilgiçliğini ince bir ironiyle taşlıyor; Şefe..
10,00TL
Dehşet Ülkesi
Jack London ‘ın yapıtları görkemli ve sürekli bir destandan alınma sürükleyici serüven parçaları gibidir. Issız tropik adaların balta girmemiş ormanlarında, kele avcıları arasında geçen bir aşk ve serüven romanı olan Dehşet Ülkesi’nde, yine Jack London’a özgü o sürükleyici gerilimi bulacak, vahşi do..
13,00TL
Demir Ökçe
” Başlangıçta bu dünya kederle inleyen bir sahneydi ki, Bu sahnelerin değişkenliği sizi nerdeyse hasta edebilirdi.Fakat yine de sabırlı olmalı. Vahşi Dramın ne olduğunu,Oyun yazarımız gösterebilir size, beşinci oyunca.” Vahşetin Çağrısı , Martin Eden , Demir Ökçe , Beyaz Diş ve Deniz Kurdu başta ol..
14,00TL
Deniz Kurdu
Kaptan Larsen’ in dünya görüşü : ” İnsan hayatını demek istiyorsun. Ama yediğin balık ya da hayvan etlerinin insanınkinden hiçbir farkı yok. Böylesine ucuz ve değersiz olan bir hayat için neden hasisçe davranayım ? Yeryüzünde gemilerden çok daha fazla denizci, fabrika ve makinelerden çok daha fazla..
14,00TL
Doğu Yakası Açlar Ordusu
Jack London, baş yapıtlarından biri sayılan bu romanı kolay yazmadı. Çürümesi, solması, yaparak dökümüyle , filizlenmesi, hasadıyla bir insan tarlası halindeki Doğu Yakası’nda, kendisi de diğer işsizler gibi günü gününe ,açlığı, ekmeksizliği yaşadı. Bu en acımasız gerçekliğin bütün eziciliğini kendi..
12,00TL
Düş Ülkelerine Yolculuk
Jack London’ un yapıtları görkemli ve sürekli bir destandan alınma sürükleyici serüven parçaları gibidir. Jack London, Düş Ülkelerine Yolculuk adlı romanında, San Francisco’ da yaptırdığı Snark adlı teknesiyle, Güney denizlerinin yakıcı güneşi altında iki yıl süren yolculuğu sürükleyici bir dille an..
12,00TL
Güneş Çocuğu
Kendi yaşamının anılarına yapıtlarında sıkça rastlanan Jack London, Güney denizlerinin yakıcı güneşi altında birbirlerine karşı kıran kırana bir yaşama mücadelesi veren insanları sürükleyici bir dille anlatıyor. Yamyamlar, kelle avcıları, korsanlar, inci simsarları, aç gözlü tüccarlar, serüven düşkü..
7,00TL
Halk Avcısı
Halk avcıları halktan ne denli uzaksalar o denli yakın ve şirin görünmeye çalışırlar. Sömürü düzenini  sürdürmek ve halkın alınterini yağmalamak için tumturaklı laflarla duyguları okşarlar, nabza göre şerbet vererek halkı uyutmaya çalışırlar.Ama günün birinde tak der halın canına…Umutlar çoğalı..
6,00TL